Richardiik
15.11.18
sv. Terézie z Lisieux
Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím: moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, moje modlitby nech sú láskou, moje práce nech sú láskou,moje utrpenie nech je láskou, moje obete nech sú láskou, moja pokora nech je láskou,moje sebazapieranie nech je láskou, môj odpočinok nech je láskou, moja ľútosť nech je láskou,celý môj život nech je láskou, moje umieranie nech je láskou.
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky, ó, môj Bože, daj mi oči lásky, ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky, Premeň ma celú v lásku.

Amen.
Žiadne komentáre
Chceš komentovať? Pre pridanie komentára je potrebné prihlásenie.